ana menü

CEMAL BİNGÖL BELGESELİ

İLGİLENENLERE CD ORTAMINDA SUNULMUŞTUR. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, DÖNER SERMAYE İŞLETME-LERİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (DÖSİM) MAĞAZALARINDAN ULAŞILABİLİR.

BAĞLANTI İÇİN YANDAKİ ADRESLERE BAŞVURULABİLİR.

Prof. Dr. Orhan Bingöl:    

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

RESMİ:› D.T.C.F. TR 06100  ANKARA            (: 0312/3103280-1163

ÖZEL :› Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 15/4 Bahçelievler 06500 ANKARA

 (Ê:: 0312/2237342

E-Mail: orhanbingol@superonline.com.tr È 0532/2675944

 

STİLLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belgeselin oluşturulması, benim için çok önemli ve özel beş nedene dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, Cemal Bingöl’ün oğlu olarak bu belgeseli hazırlamayı, kendisine karşı yerine getirilmesi gerekli bir görev olarak görmemdir, diyebilirim. İkinci neden, onunla, yaşayan ve gelecek nesiller arasında bağlantıyı ilk elden kuracak tek ve son kişi olduğum gerçeğinin getirdiği sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Üçüncü neden, kendisinin unutulmaması gerektiğine, hem bir sanatsever, hem bir bilim adamı olarak inanmam ve böyle bir çalışmayı bekleyen birçok sanatkâr, öğretmen ve öğrencisinin olduğunu bilmemdir. Dördüncü neden olarak, ülkemizde, belgelerin ne yazık ki, yok sayıldıkları bir ortamda, belgelerle uğraşan bir kişi olarak, onların yok olup gitmesine etik olarak da izin veremeyecek bir konumda bulunmamı sayabilirim. Son neden olarak da, Türkiye’de elektronik ortamda ve bu kapsamda ilk kez olduğuna inandığım çağdaş bir belgesel oluşturmak amacında olmamı gösterebilirim. Ayrıca, yanda gördüğünüz resimlerimi yapan bir ressama ödenen borç olarak da görebilirsiniz bu belgeseli!

 

Tüm bunlara, bilgisayara olan tutkumun da önemli yeri olduğunu eklemem gerekir. Yıllardan beri bilgisayarların ve programlarının büyük bir hızla değişmeleriyle geçen süreçte, birkaç kez yeniden başlatılan bu çaba, amaçlanmış olmasına karşın 10. ölüm yılında ne yazık ki tamamlanamadı. Bir belgeselin tamamlanması olasılığı yoktur aslında. Bir belgesele tüm belgelerin girmesi de, hem olanaksızdır, hem de gereksiz. Fakat elektronik bir ortamda eldekilerin büyük bir bölümünün bir araya toplanmasında bir sakınca olmayacağından yola çıkmıştık. Yine de, birçok belge kapsam dışı kaldı.

 

Bu tür bir çalışma, zaman alıcı ve öncelik verilmesi gereken türde bir çalışma. Ayrıca bir kişinin tek başına üstleneceği bir iş de değil. Örneğin, eski yazı mektuplarla, anketlerin çevirilerinin burada yer almaması üzücü. Önce, sadece “eldeki” belgelerle oluşturmaya başladığım çalışma giderek büyüdü ve kitaplıkları da kapsadı. Ayrıca müzelere ve saptayabildiğim koleksiyonlara ulaşılmaya çalışıldı. Bu konuda başta izinleri için, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanat Genel Müdürlüğü’ne, bağlı müzelerinin ve galerilerinin müdürlerine, ilgilerini gördüğüm çalışanlarına, ayrıca koleksiyon sahiplerine teşekkür borçluyum.

 

Bu belgeseli “amatörce” bulanlarınız olacaktır. Bunun, beni mutlu edecek bir değerlendirme olacağını belirtmek isterim. Bu konuda da yardımlarını gördüğüm kişilere teşekkür ediyorum.

 

Belgeselin eksiklerini giderecek, yanlışlarını düzeltecek katkılarınızı bekler, saygılar sunarım.

 

Prof. Dr. Orhan Bingöl