BELGESEL BİYOGRAFİ

Nüfus kütüğündeki kaydı

1932  Erzurum Muallim Mektebi

20/02/1932  Orta Askeri Ehliyetname

15/07/1936

Gazi Orta Muallim Mektebi Ve Terbiye Enstitüsü Mezuniyet Diploması

27/04/1937  Yedek Subay Okulu Bitirme Belgesi

26/10/1937  Yozgat Lisesi Stajyerliğine Tayin

31/1.teşr./1937  Terhis Belgesi

Mart  1938 Ar  Mecmuası

1/8/1940  Havacılık ve Spor

10/10/1941   Terhis belgesi

31 (07) /10/1942  Sabahat Begeç'le Evlenmesi

16/9/1943 Ankara 3. Ortaokul Öğretmenliği

30/11/1944 Terhis Belgesi

1944 Aralık Ar  Mecmuası Yazı İşleri

13/06/1947 Milli Eğitim Bakanlığı Görevlendirme

03/12/1947

Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Devlet Resim Heykel Sergisi Daimi Komiseri

22/10/1948  Fransa Seyahati

22/10/1948  Pasaport

27/12/1950 Boşanma İlamı

28/09/1951 Orta Dereceli Okul Öğretmenliği

14/10/1956 Mecburi Hizmet

27/10/1958 Pasaport

26/11/1958 İtalya Stajı

30/04/1959 Vatandaşlık İlmühaberi

17/08/1959 Mecburi Hizmet

28/2/1966 itibarıyla hizmet süresi

26/06/1967 Görevden Alınma

21/11/1967 Fransız Kültür Üyeliği

08/03/1974 Emeklilik Kararı

24/09/1974 Emekli Sandığı Aylık Bağlama Belgesi

25/09/1974 Pasaport

23/12/1981 T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti

23/12/1981  Adres Değişikliği

01/09/1982 Adres Değişikliği

24/05/1982 Emekli Sandığı Yazısı

13/05/1988 Acı Bir Anısı

14/09/1988 Adres Değişikliği

14/09/1988 Seçmen Bilgi Kartı

Haziran/1989 Konut Tahsis Kartı

14/09/1993 Son imza ve parmak izi

05/10/1993 Tıp Fakültesi Raporu

08/10/1993 Ve Son